Toiminta

Olemme pieni 35 paikkainen päiväkoti. Lapset saavat leikkiä yhdessä sisarusten kanssa päivän aikana ja he oppivat toimimaan eri-ikäisten lasten kanssa. Tämä ylläpitää myös yhteisöllisyyden tunnetta, kun henkilökunta ja lapset toimivat kaikki yhdessä.Leikkitilanteet ja ohjattu toiminta toteutetaan pienryhmissä. Ryhmät jaetaan iän tai tilanteen ja toiminnan mukaan. Pienryhmätoimintaa pidämme tärkeänä ja monet pienet huoneet päiväkodissa mahdollistavatkin sen toteuttamisen.Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon eri-ikäiset lapset ja jokaisen lapsen oman kehityksen tarpeet. Ruokailut tapahtuvat myös porrastetusti useammassa ryhmässä. Lepohetkelle rauhoitumme kolmeen eri huoneeseen kuuntelemaan satua ja unimusiikkia. Välipalan jälkeen lapset jakautuvat aikuisten johdolla leikkimään eri tiloihin.