Esiopetus Myötätuulessa

Myötätuulen päiväkoti on pieni yksityinen päiväkoti Jyväskylän Palokassa. Meillä lapsi saa osallistua esiopetukseen pienessä ryhmässä, kodinomaisessa päiväkodissa. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon jokaisen lapsen mielenkiinnon kohteet ja oman kehityksen tarpeet.

Toiminnallista ja pienryhmissä toteutettavaa esiopetusta

Eskarin toiminta toteutetaan pienryhmissä. Päiväkodin monet pienet huoneet antavat meille hyvät mahdollisuudet sen toteutumiselle ja ne luovat valmiit jakotilat leikkiporukoille. Päiväkodin piha leikkivälineineen luo lapsille oivan mahdollisuuden ulkoleikkeihin. Retket lähimetsään, puistoihin, kirjastoon ja muihin paikkoihin ovat tärkeä osa toimintaamme.

Tärkein toimintamuoto esiopetuksessa on leikki. Leikin ohella korostuvat toiminnallisuus, elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja tutkiminen. Toiminnassa pyritään huomioimaan lasten omat kiinnostuksen kohteet ja tarjoamaan lapsille monipuolisia tilaisuuksia oppia yhdessä arjen eri tilanteissa ja ympäristöissä.